BUDET

by GRIFT

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    70 SEK  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  - 16 page cm booklet with photos and words by Erik of Grift
  - Artwork illustrations by Clarissa Bebber
  - Photo of Erik by Nathalie Ericson

  Includes unlimited streaming of BUDET via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  shipping out on or around March 20, 2020

    129 SEK or more 

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  - 16 page cm booklet with photos and words by Erik of Grift
  - Artwork illustrations by Clarissa Bebber
  - Photo of Erik by Nathalie Ericson
  - Limited to 300 copies

  Includes unlimited streaming of BUDET via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  shipping out on or around March 20, 2020
  7 remaining

    159 SEK or more 

   

 • 12" COLOURED VINYL
  Record/Vinyl + Digital Album

  - Coloured vinyl (moss green with black smoke)
  - 3 mm jacket, reverse board print
  - 16 page 21x21 cm booklet with photos and words by Erik of Grift
  - Artwork illustrations by Clarissa Bebber
  - Photo of Erik by Nathalie Ericson
  - A3 poster
  - Limited to 300 copies

  Includes unlimited streaming of BUDET via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • 12" BLACK VINYL
  Record/Vinyl + Digital Album

  - Black vinyl
  - 3 mm jacket, reverse board print
  - 16 page 21x21 cm booklet with photos and words by Erik of Grift
  - Artwork illustrations by Clarissa Bebber
  - Photo of Erik by Nathalie Ericson
  - A3 poster

  Includes unlimited streaming of BUDET via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
2.
06:29
3.
4.
5.
6.

about

Some questions asked with a heavy heart are not always to be answered. Still, they need to be asked. Some prophecies of things to come are not pleasant to contemplate. Still, they will be revealed by the unyielding passage of time. Some memories are best left buried. Still, what's left behind usually greets you ahead. This bittersweet duality of harsh reality battling sentimentality is one of the core aspects of being human, and nowhere is it better expressed than on Grift's new album "Budet".

The passion and despair found herein claw at your soul and heartstrings, leaving you breathless yet rejuvenated by the sheer force of the emotional outburst carried out by the six diverse songs. With a foundation in both desolate folk and melancholic harsh metal, "Budet" employs traditional instruments such as the lonely chords of a reed organ and exquisite violins, the latter courtesy of Georg Börner (ColdWorld, Sangre de Muerdago.) Erik Gärdefors's vehement, bordering on desperate, vocal outbursts convey the introspective and thoughtful lyrics in a most gripping manner, and the thick rural atmosphere is at the same time both nostalgic, anguish-filled and redeeming.

The long melody lines stretch through the years and brush the leaves of trees long gone, but also ones still to bloom, breathing an aura of timelessness. There is a healing, forgiving and hopeful spirit amidst the solitary gloom, as "Budet" peers into the unknown that is still to come. In Erik's own words: "I would say that this is an album that is more about the future than my previous albums; about things around us that undoubtedly will happen sooner than later."

If you're in pursuit of reflection and contemplation, to explore your mind and soul, to live in times past and times to come, look no further. Grift will take you beyond.

credits

releases March 20, 2020

As always I have recorded and produced everything alone at my little hermitage; and all visual impressions I use for the layout where captured by me during my daily walks. But this time I also got the opportunity to work with four artists and friends whose unique styles I really adore.

I am very happy that I got the chance to work with Nathalie Ericson, whose analogue photography I feel a deep connection to. Nathalie has photographed me in the environment of where I live and has been very supportive through the whole process of the album.

Clarissa Bebber, who creates fantastic nature motives, has carved out and printed by hand, two exclusive illustration that will be part of the album layout. I will use these illustrations for various kind of merchandise.

Georg Börner, knowned from ColdWorld and Sangre de Muerdago, are playing violin on two songs. Georg really added something new for Grift on these two songs – a liberating kind of feeling. I hope that we will play live together soon again.

Daniel Blomberg, who filmed and edited the music videos for ”Svältorna” and ”Den stora tystnaden” has together with me and my dad, Dag, made a new video. This time Daniel had some new great ideas about nature motives, specific closeups and editing.

Thank you!
Erik on behalf of Grift

license

all rights reserved

tags

about

GRIFT Västra Götaland County, Sweden

Grift’s ambition is to evoke the mood some people are in great need of; the mood you can’t express through other mediums than music, images, and in some cases even through words. This kind of escapism is about breaking the chains of everyday given norms, and for a short moment becoming a stranger lost in a state of uncertain homelessness. ... more

shows

contact / help

Contact GRIFT

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Barn av ingenmansland
Rop från svunna salar väcker slumrad ro. Ord som saknat hjärtan gjuts till segertal. Druckna bundsförvanter svedjar drömmars lust. Vad som sken av grönska vek åt grånad träda hän.

Döm av vår ensamhet när knutna nävar i lönndom ber. Är barnatro din spegelvärld? Döm av vår ensamhet.

Hör till duvans mantra hon har spått vår rymd. Bortom söndrat högmod flyr vårt silkesskira hopp. Vad du tycktes ana var blott en blek chimär. Höljd i junidimmans barm rasar dårskapens tyrann.

Spira du längtande kval. Mot rymder som slocknar allt mer.
Spira du ändlösa hav. Mot randen av ingenmansland.
Track Name: Skimmertid
Som en slöja rispande mot kinden lättar en dunkelmättad tid. Det som andas har skurit bort en vanmakt och virvlat mot obestämda liv.

Väntan på ödets spådda bud må leda oss gränslöst. Flykten som tiden har förbytt må få oss att slumra klart.

Det som gåtfullt väntar vid din bröstkorg minner om oskuldhetens lund. Som ett påbud vid ögonlockets knivsudd speglas ett skuggspel av ditt liv.

Jag minns när himlen svalde orden. Då alla dagsländor ryttlade i takt. Det föll en tistel mot min panna och något starkt tog min hand.
Track Name: Ödets bortbytingar
Var hon än vänder min blick står du i vägen för kamp med tynande mod. Det som har söndrat i dig reser hon vördat till trots mot obrydda slag.

En obotlig saknad har naglat sig fast i vår själ. Se livsmystiken etsa sig djupt. Till lidelsen hunnit bli glömd.

Uppklädd i salighetens skrud leds hon mot marker du skytt med okuvad törst. Finns det ett saligt begär offrar jag menlöst mitt jag till svältande tro.
Track Name: Väckelsebygd
Molnen hopar sig hastigt och formar glömskans valv. Som skyddar något. Som gömmer någon. Som sprakar i sprudlande extas.

Det saliga skenet lyser så starkt att alltets sinnen skälver av lust. Och hoppets gryning är redan född. Och längtans skymning är återfödd. Och tiden svävar i klarsynt eufori.

Kvar blir de som vittnat med sorgkantade naglar. Vi drabbade som slumpen frälser. Vi utvalda som slumpen stjälper. Vi utdöda som andas i drömd hypnos.

Lämnade åt allsköns oro reser vi oss mot blyade skyar. Vi bär vittnesbörd som ekar genom allt vi vidrör.

Jag tycker mig känna den bitterljuva doften. Jag tycker mig ana den svedjade skogen. Jag tycker mig slukas av det kvarglömda minnet.
Track Name: Vita arkiv
Hur många gånger skall tvekande ord krossa dig? Som hoppets hägring i oss uppenbarar sig tvivlet. Det tänds en fyr i natt för bortkomna underbarn. Och genom glömskans brus somnar vi obekymrat oförklarligt.

Har det i hemlighet funnits ett självklart val? Som i berusning grott stilla, som sägner om evig blomning. Det finns en gåta gömd instängd under bröstkorgen. Jag tror den lever lätt gryende och svävar fritt med blyade vingar.

Fångna av stjärnornas intighet dröms vi till mening. Frisläppta av skuggornas salighet föds vi av längtan.
Track Name: Oraklet i Kullabo
Vid en övergiven kultplats står ett torpartempel gömt. Bakom enkelglasad värme andas sierskan från förr. Ingen tror att hon bär kraften som kan tynga ned ditt ok. Ingen tror att hon har makten att förhäxa dina ord.

Följ oraklet som förvildar sinnen — ditt inre står i brand. Känn det skira oförklarligt sanna. Till stjärnorna är du förvisad. I hängivelse må du fly.

Hennes skuldror bär ditt löfte om att spegla tiden fram. Som en morkulla i afton går ett streck med bud förbi. Ingen vet att hon är kvarglömd från en hoppfullare tid. Ingen vet att hon är utsänd för att tända hjärtans eld.

If you like GRIFT, you may also like: